Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μάθουν για την ανισότητα των φύλων και τις δράσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την αντιμετώπιση της. Τα άτομα που θα λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν άλλα άτομα από την Ευρώπη και να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και ιδέες.


Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες/ουσες:

  • Να εφαρμόσουν ασκήσεις αυτογνωσίας που θα επικεντρωθούν στο πρόβλημα της έμφυλης ανισότητας.

  • Να διερευνήσουν τα αίτια που εμποδίζουν την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή.

  • Να ευαισθητοποιηθούν και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των δικαιωμάτων των γυναικών.

  • Να ενημερωθούν για έννοιες όπως “μισθολογικό χάσμα” και “άδεια μητρότητας”.

  • Να μοιραστούν την εμπειρία τους σε σχέση με την κατάσταση των γυναικών στην χώρα τους.

  • Να αναπτύξουν ιδέες που θα προωθήσουν και θα ενδυναμώσουν την δημοκρατική συμμετοχή νέων σε ζητήματα που τους αφορούν.

  • Να συζητήσουν προτάσεις που αφορούν την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα.


Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, τα άτομα θα λάβουν μέρος σε διαδραστικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων θα κατανοήσουν βαθύτερα έννοιες που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων. Ακόμη, θα ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλους συμμετέχοντες, πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία σχετικά με το θέμα του προγράμματος.Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.Share