• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Vinci, Ιταλία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 28/6 - 5/7/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/05/22
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

To συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται με νέους ή γενικότερα σε άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Το πρόγραμμα σκοπεύει να εφοδιάσει τα άτομα με δεξιότητες μέσα από ψυχολογικές προσεγγίσεις και μεθόδους (μη βίαιη επικοινωνία κά) σχετικα με την ψυχική υγεία. Μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, τα άτομα που θα λάβουν μέρος θα αποκτήσουν τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να υποστηρίζουν καλύτερα στην εργασία τους άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά ζητήματα. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα τα βοηθήσουν να αποκτήσουν γνώσεις, να βελτιώσουν δεξιότητες και να εξασκήσουν ορισμένες μεθόδους σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ακόμη, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα άτομα θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και καλές πρακτικές άλλους συμμετέχοντες από την Ευρώπη. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα μπορέσουν όχι μόνο να βελτιωθούν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα αλλά και να αποκτήσουν καλύτερη οπτική σχετικά με την πραγματικότητα σε διαφορετικές χώρες. 

Ο οργανισμός που διοργανώνει το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει εμπειρία σε θέματα ψυχικής υγείας και μάλιστα διοργλανωσε πριν 3 χρόνια ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με μεγάλη επιτυχία!


Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.Share