• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
 • Πού; Marsaxlokk, Μάλτα
 • Ποιοι; 3 άτομα, 18+ ετών
 • Πότε; 24 - 31/07/2022
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03/06/2022
 • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Στην Ευρώπη παρατηρείται μια ανάμειξη των εθνών, λόγω των συνεχόμενων πολέμων και των επακόλουθων προσφυγικών κυμάτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα ζητήματα ένταξης, της διαφορετικότητας και της αναζήτησης της προσωπικής ταυτότητας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διενεργείται καθώς τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε δραστικά μέσα που θα προάγουν την ενότητα και την επικοινωνία μεταξύ των λαών. 

 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

 • Να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου και διαχείρισης συγκρούσεων.

 • Να αναπτύξει σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες coaching στα άτομα που θα συμμετέχουν.

 • Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις άλλες κουλτούρες, θρησκείες και πολιτισμούς.

 • Να εντοπίσει αποτελεσματικές μεθόδους που θα βοηθήσουν στην δημιουργία διαπολιτισμικών και διαθρησκευτικών συζητήσεων.

 • Να δημιουργήσει ένα δίκτυο διεθνών επαφών για τους συμμετέχοντες.

 • Να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή και τις συνεργασίες μεταξύ των οργανισμών. 

 • Να βελτιώσει την ποιότητα της τοπικής και διεθνούς εργασίας για νέους.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεύει να εστιάσει στην σωστή ενσωμάτωση των προσφύγων και γενικότερα των μειονοτήτων. Παράλληλα στόχος είναι να προωθήσει την συνδιαβίωση, τον σεβασμό και την αλληλοκατανόηση μεταξύ των λαών. Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν άτομα από άλλες χώρες και θα έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις.

 

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται σε δραστηριότητες μη τυπικής, βιωματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος.

 

 

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.Share