• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Pau, Γαλλία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 17-20/06/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05/06/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το πρόγραμμα ME+ntor ESC αποτελεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση ατόμων σχετικά με την έννοια του μέντορα. Όπως και σε άλλα εκπαιδευτικά/εθελοντικά προγράμματα, έτσι και στα προγράμματα εθελοντισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για κάθε άτομο που συμμετέχει εθελοντικά υπάρχει κι ένας/μια μέντορας που το στηρίζει σε αυτή τη διαδικασία. Ο/Η μέντορας είναι ένα άτομο από την τοπική κοινωνία (πχ Αθήνα) που στηρίζει τον/την εθελοντή/ρια που είναι από το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του/της εμπειρίας στην Αθήνα. 


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λοιπόν, σχεδιάστηκε γύρω από την έννοια του mentoring, προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα που είτε έχουν είτε θα ήθελαν να έχουν το ρόλο του/της μέντορα για οποιοδήποτε πρόγραμμα. Έτσι, μέσω του ME+ntor ESC σχεδάστηκαν καινοτόμα και αποτελεσματικά εργαλεία και μεθοδολογίες mentoring και άτομα από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία έλαβαν μέρος σε αυτό και εκπαιδεύτηκαν σχετικά.

Η παρούσα συνάντηση στη Γαλλία αποτελεί την τελευταία συνάντηση του προγράμματος. Στόχοι της συνάντησης είναι:
-Η ανασκόπηση του προγράμματος.
-Η εξοικείωση με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες mentoring που αναπτύχθηκαν.
-Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα για το πρόγραμμα.
-Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν για το πρόγραμμα.
-Η γνωριμία κι η δικτύωση των ατόμων από διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία).
-Η ανάπτυξη ιδεών για μελλοντικές συνεργασίες και προγράμματα.


Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, τα άτομα μέσω της βιωματικής μάθησης θα αποκτήσουν δεξιότητες και εργαλεία για να εφαρμόσουν τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή, ενώ παράλληλα θα χτίσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών και συνεργατών. Ακόμη, τα άτομα θα εξοικειωθούν με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την συνεργασία με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

 


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share