• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
 • Πού; Bremen, Γερμανία
 • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
 • Πότε; 12-22/07/2022
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/06/2022
 • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στον υγιεινό τρόπο ζωής. Απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να μάθουν για την φύση μέσω εξωτερικών δραστηριοτήτων, περνώντας δέκα μέρες σε κάμπινγκ στην Βρέμη.


Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους νέους να υιοθετήσουν καλύτερες συνήθειες, όπως την ένταξη της σωματικής άσκησης στην καθημερινότητα τους. 


Γενικά στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να δώσει κίνητρα στους νέους να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρόπο ζωής. 

 • Να παροτρύνει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν νέες δραστηριότητες, όπως κανό και αναρρίχηση. 

 • Να βοηθήσει τα άτομα στην ενσωμάτωση αθλημάτων στην καθημερινότητά τους. 

 • Να ενημερώσει για τον θετικό αντίκτυπο των υπαίθριων δραστηριοτήτων στην ψυχική υγεία. 

 • Να εξοικειωθούν οι νέοι με τη ζωή κοντά στη φύση.

 • Να ευαισθητοποιήσει τα άτομα σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. 


Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 


 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share