Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέλει να δώσει την δυνατότητα σε άτομα που θέλουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν βιώσιμες δράσεις σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αλλαγή στην προσωπική ζωή των νέων, στον τρόπο συμμετοχής των νέων και των κοινωνικών οντοτήτων και σε ολόκληρη την κοινωνία. Η μεθοδολογία θα γίνει μέσω της  αυτοεκπαίδευσης, με σύντομες εισαγωγές στο αντικείμενο και πρακτικά εργαστήρια, σε ομάδες ή και ατομικά.

Η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στο:
-Πώς να σχεδιάσετε έργα, προγράμματα
-Τεχνικές για την ενθάρρυνση της συμμετοχής και των συζητήσεων.
-Επικοινωνιακές στρατηγικές
-Πώς να σχεδιάσετε δράσεις και τους πόρους τους
-Πώς να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα για να το βελτιώσετε.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 325 που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 


Share