• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
 • Πού; Holywood, Βόρεια Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ποιοι; 3 άτομα, 18+ ετών
 • Πότε; 19-25/9/2022
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/6/2022
 • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην ανάγκη για ηγέτες, στις σύγχρονες κοινωνίες. Ένας/μία ηγέτης παρακινεί και εμπνέει άτομα, χτίζει ομάδες και δημιουργεί ένα κοινό όραμα. Πολλές φορές οι οργανισμοί δυσκολεύονται να πετύχουν την αποστολή και το όραμά τους, με αποτέλεσμα να χάνεται ο σκοπός τους. Έτσι, ειδικά στον τομέα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και στο youthwork, είναι απαραίτητη η κτήση και η εφαρμογή ηγετικών δεξιοτήτων.Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η έννοια της ηγεσίας και των ηγετικών δεξιοτήτων θα προσεγγιστεί ολιστικά, εξερευνώντας τις παρακάτω διαδικασίες:

 • Δημιουργία θεμελίων

 • Ενδυνάμωση

 • Συνεργασία

 • Αντιμετώπιση προκλήσεων

 • Δημιουργία αποτελεσμάτων


Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τα άτομα που θα συμμετέχουν με γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ηγεσίας, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της εργασίας τους. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες σχετικές τόσο με το θέμα του προγράμματος όσο και με την εργασία σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, την επικοινωνία, την συνεργασία, την οργανωτικότητα κά. Θα έχουν, ακόμη, την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα δίκτυο διεθνών επαφών με τα άλλα άτομα που θα συμμετέχουν και να χτίσουν πιθανές μελλοντικές συνεργασίες.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 


 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share