• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Požega, Κροατία
  • Ποιοι; 6 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 16-26/7/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να εμπνεύσει νέα άτομα να εκτιμήσουν και να αποδεχτούν την διαφορετικότητα στο περιβάλλον τους και στην Ευρώπη, γενικότερα. Ο σκοπός του προγράμματος θα συνδυαστεί με την καινοτόμο εκπαιδευτική μέθοδο αφήγησης ιστοριών. Τα παραμύθια, οι μύθοι και οι ιστορίες αποτελούν μία μέθοδο μετάδοσης μηνυμάτων από την παιδική κιόλας ηλικία του ανθρώπου γι αυτό θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο εργασίας κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων.


Γενικά στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Τα άτομα που θα συμμετέχουν να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, τους μύθους και τα παραμύθια τους.

  • Να αυξηθεί η αποδοχή διαφορετικών κουλτούρων και να εκτιμηθεί η διαφορετικότητα στην Ευρώπη.

  • Να βοηθηθούν τα νέα άτομα στην σύνδεση με τις ρίζες τους και να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της κουλτούρας τους.

  • Να διερευνηθούν τα κοινά στοιχεία σε παραμύθια και μύθους σε διαφορετικές κουλτούρες.Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 


 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 
Share