• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Horezu, Ρουμανία
  • Ποιοι; 5 νέοι-νέες 18-30 ετών και 1 αρχηγός ομάδας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας
  • Πότε; 7/05/2020-17/05/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11/3/2020

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:
-αναπτύξουν δεξιότητες στον τομέα της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας
-ευαισθητοποιηθούν και να γνωρίσουν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για νέους επιχειρηματίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
-σχεδιάσουν ιδέες και πρωτοβουλίες για start up επιχειρήσεις σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share