• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
 • Πού; Prilep, Βόρεια Μακεδονία
 • Ποιοι; 5 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
 • Πότε; 23-28/08/2022
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/06/2022
 • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με έμπνευση την πανδημία του covid19 και των αλλαγών που αυτή έφερε στις ζωές των ανθρώπων. Σε καιρούς κρίσης, υπήρξαν lockdowns σε όλες τις χώρες και τα άτομα κλήθηκαν να διαχειριστούν μια νέα πραγματικότητα, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη μεταφορά των περισσότερων δραστηριοτήτων στον ψηφιακό κόσμο αλλά και να διατηρήσουν τα επίπεδα της ψυχικής τους υγείας καλά. Με αφορμή τα παραπάνω, αναγνωρίστηκε η ανάγκη των νέων ατόμων για εργαλεία διαχείρισης και για συγκεκριμένες δεξιότητες που θα τα κάνουν πιο ανθεκτικά σε καιρούς κρίσης. Έτσι, αυτή η ανταλλαγή νέων σκοπεύει στην εξοικείωση των ατόμων με τέτοια εργαλεία και ταυτόχρονα στην ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ των λαών.


Στόχοι του προγράμματος είναι, τα άτομα που θα συμμετέχουν:

 • Να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις κρίσεις και τη διαχείρισή τους.

 • Να αποκτήσουν εργαλεία για καλύτερη εργασία από το σπίτι (remote).

 • Να μάθουν εργαλεία παραγωγικής διαχείρισης χρόνου.

 • Να εξερευνήσουν τρόπους διατήρησης της ψυχικής τους υγείας σε καιρούς κρίσης.

 • Να μάθουν για διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης, όπως τα MOOCs.

 • Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα αγγλικά.

 • Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες και να μάθουν περισσότερα για αυτές.

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η προσωπική έκφραση κλπ.Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 


 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 180 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share