• Τύπος: Εκπαιδεύσεις
  • Πού; Δημ.Σούτσου 10, Αθήνα
  • Ποιοι; 20 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 4/7/2022 6-9μμ
  • Γλώσσα εργασίας: Ελληνικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Οι United Societies of Balkans σε συνεργασία με το Δίκτυο Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης, την Hellenic Youth Participation και το Youth Epirus Center επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα εύφορο έδαφος και τα κατάλληλα εργαλεία για έναν αποτελεσματικότερο διάλογο μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων στα πλαίσια του προγράμματος DEMOcratise το οποίο τρέχει τα τελευταία 2 χρόνια.

Ένας από τους κύριους στόχους του DEMOcratise είναι οι νέοι να λάβουν την ευκαιρία να ακουστούν τα επιχειρήματα τους και να δείξουν άμεσο ενδιαφέρον για τα κοινά της πόλης τους.

Στο debate θα συμμετέχουν νέοι, youth workers και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, και θα εκφραστούν ανοιχτά δύο θεματικές οι οποίες προέκυψαν από προηγούμενα focus groups. Στη συνάντηση Debate θα συζητηθούν υπό την μορφή debate ζητήματα που αναγνώρισαν οι νέοι σε προηγούμενη φάση του DEMOcratise ως αναγκαία προς επίλυση μέσω την διεξαγωγή focus groups.

Η συνολική διάρκεια της δράσης εκτιμάται να είναι περίπου 3 ώρες, ενώ κατά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ένας συνολικός σχολιασμός απο όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να αναδειχθούν απο κοινού τα καλύτερα και πιο εύστοχα επιχειρήματα!

Οι θεματικές που θα προσεγγίσουμε είναι:
1. Περιβάλλον και αστική μόλυνση 
2. Κοινωνική ισότητα

Με την ολοκλήρωση του debate θα ακολουθήσει δείπνο σε κοντινό εστιατόριο.

Η δράση "DEMOcratise" συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.


Share