• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Rustavi, Γεωργία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 07-14/08/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/06/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Η ανταλλαγή νέων σχεδιάστηκε ως συνέχεια του εκπαιδευτικού προγράμματος “Accept Migration” που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2022, στην Τσεχία. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα άτομα θα συμμετέχουν σε μια ανταλλαγή νέων κατά την οποία θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την μετανάστευση, την πολυπολιτισμικότητα και τον σεβασμό. Μέσα από το πρόγραμμα, τα άτομα θα εξερευνήσουν διαφορετικές διαστάσεις άλλων πολιτισμών, θρησκειών, μειονοτήτων και γενικά ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, με σκοπό την καταπολέμηση των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες:

-Να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση πολιτικής.

-Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τους μετανάστες και πρόσφυγες στην Ευρώπη.

-Να μοιραστούν καλές πρακτικές σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης.

-Να παρακινηθούν ώστε να είναι πιο ενεργοί πολίτες.

-Να ενισχυθούν προκειμένου να προωθούν τις αξίες της πολυπολιτισμικότητας, της ανεκτικότητας και της λληλεγγύης.

-Να διευρύνουν τον κύκλο των επαφών τους σε διεθνές επίπεδο.Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 


 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 
Share