• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Xativa, Ισπανία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 23-31/08/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 07/07/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σκοπεύει να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει τα άτομα σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς τα άτομα που ζητούν άσυλο κάθε χρόνο στην Ευρώπη αυξάνονται. Παράλληλα αυξάνονται η βία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι έτσι περισσότερα άτομα έρχονται αντιμέτωπα με φυσική και ψυχολογική κακοποίηση.


Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα άτομα θα αναλύσουν τις αιτίες και τα χαρακτηριστικά αυτών των φαινομένων, τους τρόπους που κάποιοι επωφελούνται από αυτή την πραγματικότητα αλλά και κοινωνικές, φυσικές, ψυχολογικές και γραφειοκρατικές απόρροιες αυτής.


Στόχοι το προγράμματος είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν:

-Να ξέρουν και να αναλύσουν την έννοια της προσφυγιάς, το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της.

-Να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

-Να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με την κατάσταση και τα διακιώματα των προσφύγων και μεταναστών.

-Να περιοριστούν ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.Share