• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Poronin, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 θέση διαθέσιμη (η ομάδα αποτελείται από 9 άτομα 18-30 ετών και 1 αρχηγό ομάδας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας)
  • Πότε; 11/08/2020-20/08/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/6/2020

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασικό θέμα τις ευκαιρίες ευρωπαϊκής κινητικότητας των νέων και την ενδυνάμωση των νέων. 


Bασικοί στόχοι της ανταλλαγής αποτελούν:

– η αλληλεπίδραση ατόμων από διαφορετικούς πολιτισμούς
-η ενεργοποίηση των νέων στην τοπική τους κινητικότητα και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών/ΜΚΟ
-η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων

-η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δημιουργία προωθητικού υλικού στα social media και στην προώθηση των αποτελεσμάτων.


Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την περιοχή του Zakopane.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share