• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Nis, Σερβία
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 07-14/08/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/07/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το πρόγραμμα Hate Fighters Network σχετίζεται με το ζήτημα της ρητορικής μίσους, όπως αυτή εκδηλώνεται σε διαφορετικές συνθήκες και μέσα. Με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα άτομα θα αποκτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους (διαδικτυακή και μη) και για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω δημιουργικών μεθόδων.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τα άτομα θα αναπτύξουν δημιουργικά εκπαιδευτικά εργαλεία (πχ βίντεο) για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους. 

 

Παράλληλα, με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τα άτομα θα κληθούν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να συνεργαστούν με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς και θα αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, γλωσσικές δεξιότητες, συνεργασία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, δημιουργική σκέψη κά. Ακόμη, τα άτομα θα διευρύνουν τον κύκλο γνωριμιών και συνεργασιών τους, γνωρίζοντας άτομα από την Ευρώπη, με τα οποία θα μπορούν να συνεργαστούν μελλοντικά.

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα συμμετέχουν ενεργά στα εργαστήρια (workshops) και στις δραστηριότητες του προγράμματος. 

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 250 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.Share