• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Kiskunfélegyháza, Ουγγαρία
  • Ποιοι; 4 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 15-22.08.2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Εργάζεσαι με νέους;

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Σε ενδιαφέρει η ενεργός συμμετοχή των νέων;

Θέλεις να ανακαλύψεις ψηφιακά εργαλεία και να μάθεις πώς να τα χρησιμοποιείς;

 

Τότε συνέχισε να διαβάζεις!

 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συζητηθούν έννοιες όπως 'ενεργός πολίτης', 'εθελοντισμός', 'κοινωνική επιχειρηματικότητα' μέσα από πρακτικά παραδείγματα. Επίσης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα θα αναλύσεις το ρόλο των ψηφιακών μέσων, όπως ιστοσελίδες, blogs, social media, και θα εξερευνήσεις το ρόλο των social media στην εργασία με νέους και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο προώθησης εργασίας και καλών πρακτικών. 

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος βασίζεται στην μη τυπική, βιωματική εκπαίδευση και έτσι τα άτομα που θα συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να ανακαλύψουν τις δυνατότητες χρήσης πολυμέσων και άλλων ψηφιακών πόρων για την προώθηση του έργου τοπικών εθελοντικών οργανώσεων.

  • Να βελτιώσουν το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και, μέσω αυτών, να βελτιώσουν τις δεξιότητες των νέων με τους οποίους συνεργάζονται.

  • Να αποκτήσουν δεξιότητες στη δημιουργία πρακτικού διαφημιστικού υλικού και υλικού μάρκετινγκ σε πολυμέσα, να αυξήσουν τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους.

  • Να δημιουργήσουν ένα εικονικό δίκτυο ώστε τα άτομα να αλληλοϋποστηρίζουν τις τοπικές και ευρωπαϊκές εθελοντικές δραστηριότητες νέων που θα αναπτύξουν.

 

Στόχος του προγράμματος είναι τα άτομα να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να εφεύρουν μεθόδους και τεχνικές συμμετοχικής εθελοντικής εργασίας για νέους online και offline, να βοηθήσουν τους νέους στην τοπική τους κοινότητα να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share