• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
 • Πού; Kose-Uuemõisa, Εσθονία
 • Ποιοι; 4 άτομα, 18+ ετών
 • Πότε; 01-09.11.2022
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Αμεση
 • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Εσύ γνωρίζεις τι είναι το NEET και πως μπορείς να βοηθήσεις στην αντιμετώπισή του;

 

Στο πρόγραμμα “Involve me and I will learn” θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις τα πάντα γύρω από τη θεματική του NEET (Not Employment, Education or Training) και να αναπτύξεις μεθόδους για να βοηθήσεις νέους στην τοπική σου κοινότητα που τους αφορά.

 

Τα άτομα που θα συμμετέχουν:

 • Θα διερευνήσουν και θα προσαρμόσουν καλές πρακτικές εθελοντικής εργασίας με νέους από τις συμμετέχουσες χώρες.

 • Θα μοιραστούν και θα εξερευνήσουν 30 καινοτόμες μεθόδους εργασίας με νέους, εργαλεία και τεχνικές σχετικά με την αυτόνομη μάθηση στο πλαίσιο της τοπικής και ευρωπαϊκής εθελοντικής εργασίας.

 • Θα μάθουν πως να προσφέρουν πιο ελκυστικές εκπαιδευτικές δυνατότητες για τους νέους σε NEET στο πλαίσιο τοπικής και διακρατικής εθελοντικής εργασίας. 

 • Θα μπορούν να προωθήσουν τον τοπικό και διεθνή εθελοντισμό ως εργαλείο αυτόνομης και κοινωνικής μάθησης, ενδυνάμωσης, συμμετοχής στα κοινά, αυτογνωσίας, πρωτοβουλίας, επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας για νέους σε NEET.

 • Θα δημιουργήσουν 40 τοπικά και 33 διακρατικά εθελοντικά προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση στην αυτόνομη και κοινωνική μάθηση των νέων σε ΝΕΕΤ.

 

Δήλωσε συμμετοχή για να εξασκήσεις τις δεξιότητές σου στην επίλυση προβλημάτων, να βελτιώσεις τις διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές σου δεξιότητες, να μάθεις πως να δημιουργείς και να εφαρμόζεις πιο εξατομικευμένες, συμμετοχικές και συνεργατικές μεθόδους με επίκεντρο τον μαθητή σε κάθε βήμα διαδικασία μη τυπικής εκπαίδευσης και να μάθεις πως μπορείς ενθαρρύνεις την ενεργό συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες μέσω εμπειριών που βασίζονται στην κοινότητα.

 

Έχεις την ευκαιρία να αφήσεις θετικό αντίκτυπο. Εκμεταλλεύσου τη!

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share