Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Going Out There” θα φέρει κοντά άτομα από την Πολωνία, την Αυστρία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα προκειμένου να εκπαιδευτούν σχετικά με το μάρκετινγκ και, συγκεκριμένα, το personal branding.

 

Τί είναι το personal branding; Είναι η φήμη που χτίζει κάθε επαγγελματίας γύρω από το όνομά του, ο τρόπος που προβάλλεται και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον/την διαφοροποιούν από τους άλλους. Κάθε άτομο έχει τη δική του προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα στοιχεία που το κάνουν να είναι ξεχωριστό. Μέσω του personal branding και των τεχνικές που μπορεί κανείς να εφαρμόσει, αυτά αναδεικνύονται και το άτομο θα μαθαίνει να εμπνέει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, να προβάλλει κατάλληλα την προσωπικότητά του και διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές του στην αγορά εργασίας.

 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα άτομα που θα συμμετέχουν θα εμπλακούν σε μια σειρά δραστηριοτήτων που βασίζονται στη διαπολιτισμική προσέγγιση των ζητημάτων και μεθοδολογίες μη τυπικής μάθησης, μέσω των οποίων:

-Θα μάθουν πώς να δημιουργούν την προσωπική τους στρατηγική personal branding.

-Θα ανταλλάξουν εμπειρία και καλές πρακτικές.

-Θα αποκτήσουν γνώσεις και θα αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με το μάρκετινγκ.

-Θα εξασκηθούν στην κατάλληλη χρήση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

-Θα αποκτήσουν ένα διεθνές δίκτυο επαφών με τα άτομα που θα συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα και με τα οποία θα μπορούσαν να χτίσουν μελλοντικές συνεργασίες.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share