• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Xativa, Ισπανία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18-30 ετών & 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 05-13.09.2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27.07.2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το πρόγραμμα “The Taste of Europe” έχει ως στόχο την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού μέσω ενός εργαλείου που συνδέει όλα τα έμβια όντα στον πλανήτη: το φαγητό!

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για μια γαστρονομική πολιτιστική ανταλλαγή κατά την οποία τα άτομα θα αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα από δράσεις μαγειρικής και φαγητού μεταξύ διαφορετικών συμμετεχόντων, πολιτιστικές εμπειρίες, ιστορίες, παραδόσεις, κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο προωθείται η συναδέλφωση, η ενσυναίσθηση, η γνώση των νέων πολιτισμών και η κατάρρευση ξενοφοβικών και ρατσιστικών εμποδίων που μεταφέρονται από την κοινωνία, την οικογένεια και άλλους κοινωνικούς παράγοντες.

 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα μέσα στην ανταλλαγή νέων βασισμένο σε έναν εναλλακτικό σχεδιασμό όπου οικογένειες που ανήκουν σε κάποιο σχολείο ή κολλέγιο της τοπικής κοινότητας και τα άτομα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα καταρρίψουν προκαταλήψεις και συμπεριφορές που προωθούν πολιτιστικό, ιδιωματικό και εθνοτικό διαχωρισμό των ανθρώπων μέσω κάτι τόσο απλού όσο η κατανάλωση τροφών.

 

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα αναπτυχθούν δραστηριότητες για την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με το θέμα, ομιλίες ειδικών, επισκέψεις σε σχετικά κέντρα και παιχνίδια, τα οποία αποσκοπούν όχι μόνο στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση νέων τακτικών και στρατηγικών, αλλά και στην ανάπτυξη στοιχείων διάδοσης πληροφοριών για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος από τους νέους μόλις επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.Share