• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Xativa, Ισπανία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18-30 ετών & 1 leader 18+ ετών
  • Πότε; 16-23.09.2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28.07.2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το διαδίκτυο έχει πολλά οφέλη αλλά έχει και πολλούς κινδύνους. Παρόλο που αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου χωρίς διακρίσεις, το ανησυχητικό είναι ότι στόχος επιτιθέμενων έχουν γίνει και ανήλικοι. Με αυτές τις σκέψεις, σχεδιάστηκε η συγκεκριμένη ανταλλαγή νέων.

 

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι:

  • Να μάθουν τα άτομα τι είναι η κυβερνοασφάλεια και πώς να την εφαρμόσουν.

  • Να αυξηθούν οι δυνατότητες κυβερνοασφάλειας των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

  • Να αυξηθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των ατόμων για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καλύτερους πόρους και εργαλεία με τα οποία θα αποτρέπουν τις απειλές.

  • Να γνωρίσουν τα άτομα διαφορετικούς πολιτισμούς δημιουργώντας χώρους για συνέργειες που προάγουν δεξιότητες όπως π.χ. ενσυναίσθηση, ομαδική εργασία, ανεκτικότητα.

 

Σε αυτό το πρόγραμμα, μέσω της μη τυπικής μάθησης, τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν με βιωματικό τρόπο τα οφέλη της κυβερνοασφάλειας, θα αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, και τη διαπολιτισμική επικοινωνία και θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην καθημερινή τους ζωή στην τοπική κοινότητα.


Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαφών, να παρουσιάσουν τον πολιτισμό τους.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Share