• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
 • Πού; Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Ποιοι; 4 άτομα, 18+ ετών
 • Πότε; 19-27.09.2022
 • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12.08
 • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Εργάζεσαι με νέους και σε ενδιαφέρει η βελτίωση των διαπολιτισμικών σου ικανοτήτων για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, ειδικά όσον αφορά μειονότητες;
 
Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τα άτομα θα εξελίξουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες ώστε να είναι σε θέση να εφεύρουν και να εφαρμόζουν μεθόδους και εργαλεία εργασίας για νέους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και του εγκλήματος μίσους τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου μεταξύ των νέων, ιδίως κατά των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, των προσφύγων και των νέων μεταναστών.
 
Μέσω της βιωματικής και μη τυπικής μάθησης τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και πως να βοηθήσουν στη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών.
 
Συγκεκριμένα τα άτομα θα:
 • Κατανοήσουν καλύτερα τις ρίζες, τις μορφές και τις συνέπειες της ρητορικής μίσους.
 • Αυξήσουν τις ικανότητες αντιμετώπισης ρητορικής μίσους.
 • Συμβάλλουν στην κατάρριψη των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και του ρατσισμού που αντιμετωπίζουν διάφορες ομάδες στις συμμετέχουσες χώρες.
 • Δημιουργήσουν εκστρατείες και δράσεις ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των ριζών της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους, και για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και ηγεσίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 
Σημαντικό: Για να ταξιδέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έχεις ισχύον διαβατήριο.
 
Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος  και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 


Share