Η εργασία με νέους είναι ένας χώρος που ακόμα δεν είναι ξεκάθαρα ορισμένος. Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν καλές ιδέες και κίνητρα, αλλά τους λείπουν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να εργαστούν στον χώρο. Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει επίσημη σχολή/πανεπιστήμιο για εργαζόμενους που θέλουν να εργαστούν και δεν έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτές τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους βοηθούσε στη δουλειά τους με τη νεολαία. Το πρόγραμμα Into the Future θα δημιουργήσει αυτή την ευκαίρια.

Στόχοι:
1) ενημέρωση και εκπαίδευση στο "Competence Model for Youth Workers”
2) υποστήριξη οργανώσεων νεολαίας στην αύξηση των ομάδων τους μέσα από την ταυτοποίηση και αντιμετώπιση προκλήσεων
3) ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών
4) ανάπτυξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των ατόμων στον τομέα της νεολαίας 
5) καθιέρωση μακροπρόθεσμης εταιρική σχέση μεταξύ των εταίρων σε αυτό το έργο

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!
Share