• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Postojna, Σλοβενία
  • Ποιοι; 2 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 18-24.09.2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16.08.2022

Εργάζεσαι με νέους και σε ενδιαφέρουν ζητήματα ψυχικής υγείας στην εργασία σου;

Θέλεις να μάθεις πως να αντιμετωπίζεις δυσκολίες στον τομέα της ψυχικής υγείας των νέων;

 

Τότε αυτό το πρόγραμμα είναι για εσένα!

 

Από το 2020 και μετά έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στα ποσοστά κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής και κρίσεων πανικού.

 

Το Psychological First Aid Kit αφορά άτομα από τον χώρο του Youth Work που θέλουν να καταπολεμήσουν ενεργά τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αφορούν τους νέους. Οι θεματικές που θα προσεγγιστούν αφορούν στη φροντίδα της ψυχικής υγείας των ατόμων που θα συμμετέχουν, στην αξιολόγηση των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί μετά την πρώτη εκπαίδευση, στην προετοιμασία εργαλείων (οδηγός για την ψυχική υγεία των νέων) και στη διαμόρφωση ιδεών για τη συνέχεια του προγράμματος.

 

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τα άτομα θα

  • αποκτήσουν κατάλληλες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πολύπλοκα ζητήματα ψυχικής υγείας,

  • είναι σε θέση να ανγνωρίζουν τόσο τις δικές τους ανάγκες όσο και των ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουν ώστε να δημιουργούν κατάλληλες δράσεις και προγράμματα για αυτούς,

  • ανταλλάξουν καλές πρακτικές και προβληματισμούς με youth workers από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,

  • δημιουργήσουν εργαλεία που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους σε καθημερινή βάση.

 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα θα έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς με άτομα από την Ευρώπη, να αναπτύξεις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες και να διευρύνεις το δίκτυο των επαφών σου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share