• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Iscar, Valladolid,
  • Ποιοι; 3 νέοι-νέες 18-30 ετών και 1 αρχηγός ομάδας 18+
  • Πότε; 12-19/08/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/7/2020

Ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος βελτίωσης πολλών δεξιοτήτων όπως κοινωνικές, επικοινωνιακές και φυσικές δεξιότητες. Μέσα από την ανταλλαγή, θέλουμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των νέων για τη πρακτική του αθλητισμού. Μέσα από εναλλακτικά αθλήματα θα είμαστε σε θέση να συνδεθούμε με την ουσία του αθλήματος που μοιράζονται τον ίδιο στόχο με διαφορετικούς ανθρώπους, συνεργαζόμενοι σαν μία ομάδα.


Η ανταλλαγή νέων θα βασίζεται στην μη τυπική μάθηση μέσα από την εμπειρία, τα κίνητρα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης
θα διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, όπως παρουσιάσεις, ομαδικά έργα,
εργαστήρια, name games, παιχνίδια ρόλων, εργαστήρια κτλ.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Eδώ μπορείς να δεις τι έμαθαν οι συμμετέχοντες από την δράση μας στην Δράμα https://youtu.be/0p1JZ4YAqwY


Καλή επιτυχία!!!!


Share