• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Reading, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ποιοι; 3 άτομα, 18+ ετών
  • Πότε; 01-10/11/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/08/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Εργάζεσαι με νέους και σε ενδιαφέρει πως μπορείς να ενσωματώσεις την συναισθηματική νοημοσύνη για την αποτελεσματικότερη λειτουργεία των ομάδων σου;


Δήλωσε συμμετοχή στο πρόγραμμα “Smarter together: emotional intelligence supporting diversity and intercultural learning” και ανακάλυψε το μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.


Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο των youth workers, όσο και των leaders και των εκπαιδευτών που εργάζονται στον τομέα των διαπολιτισμικών προγραμμάτων, και ιδιαίτερα την έλλειψη αυτών στους νέους. 


Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη των youth workers, leaders και εκπαιδευτών στον τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της συνεργασίας με πολυπολιτισμικές ομάδες.


Οι δεξιότητες που θα αναπτύξουν τα άτομα σε αυτό το πρόγραμμα είναι:

  • κοινωνικές δεξιότητες

  • συναισθηματική νοημοσύνη

  • πολυπολιτισμικές δεξιότητες

  • ενσυναίσθηση, κλπ.
Σημαντικό: Για να ταξιδέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να έχεις ισχύον διαβατήριο.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share