• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Costinești, Ρουμανία
  • Ποιοι; 6 άτομα 18-30 ετών, 1 team leader 18+
  • Πότε; 20-30.10.2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/09/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Το πρόγραμμα “Nice to meet you” στοχεύει στην κοινωνική ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες μέσω της δημιουργίας origami, και της επαφής με έθιμα και παραδόσεις της κάθε χώρας.


Ο στόχος του προγράμματος είναι να αυξήσει το επίπεδο των κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, να ευαισθητοποιήσει την ανάγκη για διαπολιτισμικό διάλογο στο τρέχον ευρωπαϊκό πλαίσιο, διαμοιράζοντας έθιμα, παραδόσεις, γνώσεις και εθνικές αξίες, μεταξύ 36 νέων ατόμων και 6 επικεφαλής ομάδων από 6 συμμετέχουσες χώρες, προκειμένου να σταματήσουν δραστηριότητες που μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό.


Στόχοι του προγράμματος:

  • Ευαισθητοποίηση νέων ατόμων σχετικά με τον αντίκτυπο και την αρνητική επίδραση των διακρίσεων, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων στο σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, με τη χρήση μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης.

  • Απόκτηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων μέσω της πολιτιστικής ανταλλαγής, της ένταξης και της διαφορετικότητας.

  • Κοινωνική ένταξη νέων ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες μέσω μεθόδων μη τυπικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικού διαλόγου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

  • Προώθηση του αισθήματος αλληλεγγύης και ανεκτικότητας μεταξύ των νέων μέσω διαπολιτισμικών ανταλλαγών, μέσω της προώθησης της ένταξης και της διαφορετικότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική συνοχή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. 

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.Share