• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Iscar, Valladolid, Ισπανία
  • Ποιοι; 3 νέοι-νέες 18-30 ετών και 1 αρχηγός ομάδας 18+
  • Πότε; 22-29/08/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/7/2020

Οι τρόποι κατοικίας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες παραδοσιακά κυμαίνονται μεταξύ αγοράς και ενοικίασης. Λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη παράμετρο, οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν αναπτύξει μια κουλτούρα όπου κυριαρχεί η ιδιοκτησία. Ωστόσο, και ως το αποτέλεσμα των συνεπειών της έκρηξης της στέγασης και της επακόλουθης οικονομικής κρίσης, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν το ενοίκιο ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόσβασης σε ένα σπίτι. Αυτή η τάση αναπαράγεται διεθνώς, ενώ σιγά σιγά εμφανίζονται οι εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται σε καινοτόμα υβρίδια.

Σε αυτήν την ανταλλαγή, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε, μαζί με τους συμμετέχοντες και τις συνεργαζόμενες φορείς, νέους τύπους βιωσιμότητας που ενδυναμώνουν τα νέα άτομα και ανοίγουν προοπτικές στέγασης.

Η ανταλλαγή νέων θα βασίζεται στην μη τυπική μάθηση μέσα από την εμπειρία, τα κίνητρα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, οι μέθοδοι μη τυπικής μάθησης θα διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, όπως παρουσιάσεις, ομαδικά έργα, εργαστήρια, name games, παιχνίδια ρόλων, εργαστήρια κτλ.Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Eδώ μπορείς να δεις τι έμαθαν οι συμμετέχοντες από την δράση μας στην Δράμα https://youtu.be/0p1JZ4YAqwY


Καλή επιτυχία!!!!


Share