• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Graz, Αυστρία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 10/2022-06/2023
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/09/2022
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Πως θα σου φαινόταν να ζούσες στην Αυστρία για 9 μήνες, υποστηρίζοντας και διοργανώνοντας δράσεις για την ένταξη μεταναστών;

 

Ο οργανισμός InterAktion αναζητά έναν άνδρα εθελοντή- καθώς η ομάδα στόχος τους είναι νεαροί ασυνόδευτοι άνδρες πρόσφυγες- για να υποστηρίξει την ομάδα τους και να βοηθήσει στην οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως μαγείρεμα, αθλήματα, εκδρομές κ.λπ. Αναζητούν ένα άτομο δραστήριο, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και μπορεί να δουλέψει τόσο ανεξάρτητα, αναπτύσσοντας τις δικές του ιδέες, όσο και μέσα στα πλαίσια του οργανισμού, βοηθώντας με την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις.

 

Η InterAktion (en.verein-interaktion.org) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιωσιμότητας, της ένταξης των νέων από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων, με στόχο να ενθαρρύνει τους διαπολιτισμικούς διαλόγους μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικά υπόβαθρα και πολιτισμούς. μέσω μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων. 


Διοργανώνει ανταλλαγές νέων Erasmus+ για να ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τις παγκόσμιες προκλήσεις και τα βιώσιμα συστήματα και τους βοηθάει να κατανοήσουν τη βιωσιμότητα ως προϊόν ενός σύνθετου συστήματος, που ξεκινά με προσωπικές και συλλογικές συμπεριφορές. Υποστηρίζει νέους άνδρες που αναζητούν άσυλο στη Στυρία και οργανώνει δραστηριότητες αναψυχής για αυτούς. 


Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα αναπτύξεις δεξιότητες όπως επικοινωνία, δεκτικότητα, αυτοοργάνωση, σεβασμό, ενδιαφέρον για διαπολιτισμικές δραστηριότητες, διαχείριση εκδηλώσεων, κ.λπ.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος που ορίζει το πρόγραμμα, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.Share