• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Βερολίνο, Γερμανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών (η ομάδα αποτελείται από 6 άτομα)
  • Πότε; 11-19/9/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/8/2020

Το LARP (Live Action Role Play Game) είναι ένας συνδυασμός παιχνιδιoύ, προσομοίωσης και αυτοσχεδιασμού. Τα εκπαιδευτικά LARP αποτελούνται από μία ιστορία, ένα πλαίσιο και ένα κόσμο όπου οι συμμετέχοντες λειτουργούν σε ότι περιγράφεται, οι συμμετέχοντες δημιουργούν χαρακτήρες και τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα LARP μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κάποια πρόσθετα στοιχεία, όπως σκηνικά, σκηνογραφία και ίντριγκα που μαζί δημιουργούν την πλήρη ιστορία. Αυτή η ιστορία επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν το άγνωστο και να παίξουν το παιχνίδι
με έμφαση στο πολύτιμο περιεχόμενο, καθώς και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους: γνώση, δεξιότητες και συμπεριφορές.


ΣΤΟΧΟΙ:
• Nα μειωθεί η αρνητική αντίληψη των ατόμων με υπόβαθρο μετανάστευσης και να αποτρέψουν πράξεις επιθετικότητας, αυξάνοντας το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των νέων.
• Nα αναλυθούν οι διαπολιτισμικές κοινωνίες της Ευρώπης, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της και οι πιθανές πηγές συγκρούσεων καθώς και οι τάσεις
ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
• Nα μπουν οι συμμετέχοντες στο ρόλο του μετανάστη με προσωπική σύνδεση και ενσυναίσθηση.
• Nα αναπτυχθεί επιπλέον το εκπαιδευτικό παιχνίδι LARP και ο κόσμος του Edinu.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share