• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Svoge, Σόφια, Βουλγαρία
  • Ποιοι; 4 νέοι-νέες 18-30 ετών και 1 αρχηγός ομάδας 18+
  • Πότε; 29/8- 06/09/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3/8/2020

Ο κύριος στόχος της ανταλλαγής είναι να προκαλέσει την αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας
στους νέους, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, βασισμένες στην περιβαλλοντική σκέψη. Η ανταλλαγή θα
συγκεντρώστε 35 νέους από 7 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι θα μοιραστούν εμπειρίες, ιδέες και γνώση στην άγρια ​​φύση. Θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να αποδείξουν τις δυνατότητές τους και την αίσθηση πρωτοβουλίας, την επιχειρηματική φύση, το έμφυτο ταλέντο, την μοναδικότητα, για τη δημιουργία ενοποίησης και την ανταλλαγή καλών πρακτικών της οικολογικής επιχειρηματικότητας με τα δύο βασικά προβλήματα: την μείωση των φυσικών πόρων και το πρόβλημα της χαμηλής επιχειρηματικής δραστηριότητας.


Στόχοι:

– δημιουργία μοντέλου για τη δημιουργία, διαχείριση και ανάπτυξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος
– βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των νέων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, (καινοτομία, κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων κ.λπ. για το προφίλ του «πράσινου» ηγέτη).
– αύξηση της αίσθησης ανεκτικότητας και αλληλεγγύης των νέων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας κοινωνικής ευθύνης
περιβαλλοντική οργάνωση;


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 180 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Eδώ μπορείς να δεις τι έμαθαν οι συμμετέχοντες από την δράση μας στην Δράμα https://youtu.be/0p1JZ4YAqwY


Καλή επιτυχία!!!!


Share