• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Rabka-Zdrój, Πολωνία
  • Ποιοι; 3 νέοι-ες 18-30 ετών
  • Πότε; 10-17/10/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/9/2020

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των νέων σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, τα δικαιώματα, την εικόνα του σώματος, τις σχέσεις και τα συναισθήματα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα αποτελούν:

1) η ανάπτυξη ευρείας αντίληψης σχετικά με την σεξουαλική αγωγή και υγεία την προώθηση της ενσωμάτωσης και αντιμετώπισης των διακρίσεων

2)η αναγνώριση των προκλήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

3)εργαλεία για την προώθηση της θεματικής σε τοπικό επίπεδο.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ για κάθε μετακίνηση, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share