• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Παλέρμο, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 αρχηγός ομάδας 18+
  • Πότε; 06-12/10/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/9/2020

Η αυξανόμενη πολυλειτουργικότητα των ψηφιακών εργαλείων και η ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά την τελευταία δεκαετία μπορούν να δαιμονοποιήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά να δημιουργήσου μια θετική στάση στη χρήση του διαδικτύου. H ανταλλαγή σκοπεύει να προκαλέσει μια πιο υγιή συμπεριφορά για τις συνέπειες που τα smartphone μπορούν να προκαλέσουν στη ζωή των νέων. Το έργο θέλει να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναλύσουν το ζήτημα επισημαίνοντας θετικές και αρνητικές πτυχές των προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων. Η ανάπτυξη μιας πιο υγιούς προσέγγισης στο θέμα θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία μιας συναρπαστικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Οι συμμετέχοντες θα παράγουν και θα διανέμουν αυτοκόλλητα και φυλλάδια και θα εφαρμόσουν μια δημόσια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την τοπική κοινότητα.


Στόχοι:

• Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους εθισμούς που συνδέονται με τα κινητά τηλέφωνα και τη χρήση του διαδικτύου.
• Η χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων χωρίς να δαιμονοποιούνται τα καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία
• Η δημιουργία ενός εναλλακτικού και πιο υγιεινού τρόπου χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικτύου.
• Η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της επικοινωνίας για το θέμα, η αύξηση της αυτο-ενδυνάμωσης των νέων μέσω του προβληματισμού, της κριτικής σκέψης και της αντιπαράθεσης στη στάση τους, η γνωριμία με τις δυνατότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης ως μεθόδου απόκτησης των ήπιων δεξιοτήτων που αναγνωρίζονται από το Youthpass .


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Eδώ μπορείς να δεις τι έμαθαν οι συμμετέχοντες από την δράση μας στην Δράμα https://youtu.be/0p1JZ4YAqwY


Καλή επιτυχία!!!!


Share