• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Iscar/ Ισπανία
  • Ποιοι; 4 άτομα, (3 συμμετέχοντες (18-30 και 1 leader (18+
  • Πότε; 1-9/6/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/4/2021

Η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο στις ζωές όλων μας. Καθημερινά  μάλιστα αξιοποιούμε πολλά και διαφορετικά μέσα για να την επιτύχουμε.  Για τους ανθρώπους με οπτική και ακουστική αναπηρία χρειάζεται η δημιουργία ενός τρίτου καναλιού : αυτού της αφής. Η παρούσα ανταλλαγή νέων επιδιώκει να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας στα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+  καθώς και εναλλακτικές που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς σε τοπικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες  του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με τις διαδικασίες προσαρμογής της επικοινωνίας , ώστε αυτή να επιτυγχάνεται και στην επαφή. Στόχος είναι η αξιοποίηση του τελικού υλικού , ώστε οι δράσεις και οι δραστηριότητες των προγραμμάτων να είναι προσβάσιμες σε όλους, ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων, ή των όποιων περιορισμών.

 

Στόχοι:

  • Η εξοικείωση με την έννοια της επικοινωνίας και τις διαφορετικές διαστάσεις της στα διαφορετικά άτομα.
  • Η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της συμπερίληψης των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής και όρασης.
  • Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις ανάγκες και η ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ένταξη των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής και όρασης σε προγράμματα κινητικότητας νέων.
  • Η εξέλιξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share