• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Guarda, Πορτογαλία
  • Ποιοι; 1 leader 20+
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/6/2021

Το πρόγραμμα εντοπίζει σύνδεση μεταξύ της αυτογνωσίας και της νεανικής ανεργίας, με την έννοια ότι αν οι νέοι έχουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και καλύτερη αντίληψη των ικανοτήτων τους, θα είναι πιο ανοιχτοί και σίγουροι να εφαρμόσουν πιθανές επιχειρηματικές ιδέες που μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες εργασίας. Έτσι, το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει τους νέους, βοηθώντας τους να καταπολεμήσουν την ανεργία και τις επιπτώσεις της, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και τη γνώση τους σχετικά με την αυτογνωσία και την επιχειρηματικότητα.


Στόχοι:

-Η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με την σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας και τον ρόλο της στην διαμόρφωση της μελλοντικής κοινωνίας.

-Η διεύρυνση της γνώσης, εφοδιάζοντας τους νέους με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ίδρυση μιας επιχείρησης.

-Η ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών σχετικά με την επιχειρηματικότητα.

-Η ενδυνάμωση της δημιουργικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού και της πρωτοβουλίας.

-Η δημιουργία συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων, μέσω ομαδικής δουλειάς σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

-Η ενδυνάμωση της δικτύωσης μεταξύ νέων και οργανισμών και η παρακίνηση των νέων για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ (για κάθε κινητικότητα), στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share