• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Polpenazze del Garda, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομο 13-17 ετών
  • Πότε; 6-14/8/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/7/2021

Το θέμα του προγράμματος είναι η αλληλεγγύη. Οι συμμετέχοντες:-θα μάθουν να προετοιμάζουν, εφαρμόζουν και να κοινοποιούν τοπικές δραστηριότητες αλληλεγγύης-θα αποκτήσουν γνώση γύρω από τις έννοιες της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού-θα ανακαλύψουν ποικίλα εργαλεία και μεθοδολογίες για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων-θα αποκτήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες παρουσίασης-θα μάθουν να εργάζονται ομαδικά, να προγραμματίζουν και να οργανώνουν-θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στα αγγλικά-θα έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινότητα.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+. Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share