• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Cártama, Málaga, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομο, 13-17 ετών
  • Πότε; 22-30/08/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 09/07/2021

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από 6 χώρες (Ισπανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ελλάδα).

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν τη μεθοδολογία του παιχνιδιού ρόλων (Roll Play Game). Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα κληθούν να δημιουργήσουν έναν φανταστικό πολιτισμό (σχεδιάζοντας τη μουσική, την παράδοση, τις πόλεις, την αισθητική του κά) στον οποίο θα υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και θα λείπουν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να συνεργάζονται σε διαπολιτισμικές ομάδες και θα εξοικειωθούν με τις έννοιες της ισότητας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της βιωσιμότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Ακόμη, κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα στοχαστούν σχετικά με τα όνειρα και τους προσωπικούς τους στόχους μέσω των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ για κάθε μετακίνηση, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share