• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Slanic Moldova, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών κι ένα άτομο leader 18+
  • Πότε; 9-21/9/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27/7/2021

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν νέοι και νέες από 10 χώρες (Ρουμανία, Γαλλία, Αλβανία, Μολδαβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κύπρος, Ιταλία, Τουρκία, Εσθονία και Ελλάδα).

 

Κεντρικό άξονα του προγράμματος αποτελεί η κοινωνική συμπερίληψη και μέσω του παρόντος προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτυχθούν προσωπικά, επαγγελματικά και κοινωνικά. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων, οι συμμετέχοντες θα ετοιμάσουν:

  • Δραστηριότητες για την ενδυνάμωση της ομάδας.
  • Δραστηριότητες σχετικά με την συμπερίληψη και τον αποκλεισμό.
  • Δραστηριότητες σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και εθνικές μειονότητες.
  • Δραστηριότητες σχετικά με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά δικαιώματα και υποχρεώσεις, προστασία προσωπικών δεδομένων, διαδικτυακές απειλές κά.

 

Θα συζητηθούν επίσης θεματικές όπως η ψευδής πληροφόρηση και η ρητορική μίσους, για τις οποίες οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν υλικό για πληροφόρηση του κοινού.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share