• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Αγρός, Κύπρος
  • Ποιοι; 8 άτομα 18-30 ετών κι ένα άτομο leader 18+
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/8/2021

Πότε; 10/9-16/9/2021

H ανταλλαγή νέων στοχεύει στην συμμετοχή ατόμων από διαφορετικές χώρες σε δράσεις που αφορούν την συμπερίληψη. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν δράσεις συμπερίληψης, διαπολιτισμικού διαλόγου και να σχεδιάσουν δικά τους project που μπορούν να υλοποιήσουν σε τοπικό επίπεδο. Παραλληλα, θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν άτομα τα οποία εργάζονται σε ζητήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και να μάθουν τεχνικές και μεθόδους που αφορούν την κοινωνική συμπερίληψη.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Yλικό & Σύνδεσμοι


Share