• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Varese, Italy
  • Ποιοι; 1 άτομo, 18-30 ετών
  • Πότε; 1/03/2024- 31/08/2024
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλική
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03.02.2024

Ο σύλλογος GuardAvanti: per il futuro dei bambini είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2011 και συμμετέχει στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, προωθώντας την ενσωμάτωση πολιτισμών, την εποικοδομητική και αλληλέγγυα συνύπαρξη και ένα πιο ισότιμο και βιώσιμο μέλλον μέσω έργων κυρίως στην Ιταλία αλλά και στο εξωτερικό. 


Το άτομο που θα συμμετέχει θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί σε δραστηριότητες όπως:


-Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο τοπικό σχολέιο στη διοργάνωση και εφαρμογή εργαστηρίων για παιδιά.

-Ενημέρωση της νεολαίας για  τα ευρωπαϊκά προγραμμάτα και τις ευκαιρίες κινητικότητας. 

-Διαχείριση social media, δημιουργία ψηφιακού υλικού για τον οργανισμό, μετάφραση των προγραμμάτων στα αγγλικά  

-Υλοποίηση ένος προσωπικού project με βάση τα ενδιαφέροντά του. 


Το άτομο που θα συμμετέχει θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο και άτομα διαφορετικής κουλτούρας καθώς επίσης να έρχεται σε καθημερινή επαφή μαζί τους για 6 μήνες. Θα του δοθεί η ευκαιρία να μάθει και να αποκτήσει εμπειρία σε ένα νέο ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον. Ακόμη θα έχει τη δυνατότητα να εξασκηθει στην ιταλική γλώσσα, αλλά και να κάνει σύντομα μαθήματα της μητρικής του γλώσσας στην τοπική κοινότητα. Θα αναπτύξει δεξιότητες όπως διαχείριση προγραμμάτων, δημιουργία υλικού, ευελιξία και επικοινωνιακές δεξιότητες. 


Σημείωση: Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.Share