• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Villandraut, Γαλλία
  • Ποιοι; 1 άτομο, 18-30 ετών
  • Πότε; 01.03.2024- 31.12.2024
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλική
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18.02.2024
  • Συμπλήρωσε την αίτηση εδώ

Ο οργανισμός Adichats ασχολείται ενεργά με την προώθηση και την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομίας και στοχεύει να εντάξει τα άτομα στην κουλτούρα της προστασίας του περιβάλλοντος και των πολιτισμικών μνημείων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η ομάδα της Adichats δουλεύει και στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινότητας και στην ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ευκαιρίες κινητικότητας. 


Το άτομο που θα συμμετέχει θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί σε δραστηριότητες όπως:


-Εκπαίδευση σε τεχνικές αναπαλαίωσης μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς μαζί με άλλους εθελοντές. 

-Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και επαφή με την τοπική κοινότητα. 

-Δημιουργία υλικού και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση του πολιτισμού και της οικολογικής συνείδησης.

-Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 


Το άτομο που θα συμμετέχει θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο και άτομα διαφορετικής κουλτούρας καθώς επίσης να έρχεται σε καθημερινή επαφή μαζί τους για περίπου 10 μήνες. Θα του δοθεί η ευκαιρία να μάθει και να αποκτήσει εμπειρία σε ένα νέο ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον. Ακόμη θα έχει τη δυνατότητα να εξασκηθει στη γαλλική γλώσσα σε βασικό επίπεδο. Θα αναπτύξει δεξιότητες όπως ενσυναίσθηση, ανοιχτότητα, επικοινωνιά με την τοπική κοινότητα. 


Σημείωση: Εάν έχεις ήδη συμμετάσχει ως εθελοντής/εθελόντρια σε κάποιο πρόγραμμα EVS/ESC τότε δεν μπορείς να συμμετάσχεις στο παρόν πρόγραμμα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.Share