• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Tampere, Φινλανδία
  • Ποιοι; 12 άτομα 13-17 ετών
  • Πότε; 3-12/1/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/10/2019

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετέχουν έφηβοι 13-17 χρονών από την Ελλάδα, την Φινλανδία και την Γερμανία. Βασική θεματική του προγράμματος είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και πως οι νέοι μπορούν να δράσουν και να διαμορφώσουν συνήθειες οι οποίες θα προστατεύουν το περιβάλλον. Σήμερα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα μαστίζουν ολόκληρο τον πλανήτη και είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τους νέους. Οι νέοι θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην φύση αλλα και σε  βιωματικές δραστηριότητες όπου θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και θα λάβουν περισσότερη γνώση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στο πρόγραμμα θα εστιάσουμε στις προσωπικές επιλογές των ατόμων και πως αυτές επηρεάζουν το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την συγκεκριμένη θεματική μέσα από συναντήσεις με ειδικούς, δράσεις στην φύση, δράσεις ανακύκλωσης,  debates και συζητήσεις.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share