• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Horezu, Ρουμανία
  • Ποιοι; 5 άτομα, 18-30 ετών & 1 leader 18+
  • Πότε; 02-12/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/8/2021

Το παρόν πρόγραμμα αφορά την επιχειρηματικότητα και στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως προς γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με αυτή. Οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές σχετικά με την επιχειρηματικότητα στις χώρες προέλευσής τους, θα κληθούν να δημιουργήσουν ένα workshop σχετικά με την επιχειρηματικότητα και θα συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από 5 χώρες (Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία και Ελλάδα) τα οποία θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους.

 

Στόχοι:

-Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος των συμμετεχόντων.

-Η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ώστε να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

-Η ενημέρωση σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες και την σημασία της νεανικής επιχειρηματικότητας.

-Η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

-Η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ενεργού συμμετοχής, της κοινωνικής συμπερίληψης και αλληλεγγύης.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή Επιτυχία!!! 


Share